گشت و گذار آزادانه در شهر حق من است: حرف دل زنان ایران از زبان خواهر افغان!

تگها |۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه
گشت و گذار آزادانه در شهر حق من است!

توضیح: عکس از تجمع چند وقت پیش زنان افغانی در کابل گرفته شده است. در این تجمع زنان و مردان کابلی در حالیکه امنیت تجمعشان توسط نیروهای انتظامی دولت افغانستان تامین شده بود٬ به خیابان‌آزاری مردان متعصب و متحجر اعتراض کردند٬ همان اعتراضی که زنان ایران به خیابان‌آزاری‌های نیروی انتظامی و گشت ارشاد سرسپرده خامنه‌ای و نظام دارند!