شور و لذت دخترانه علیه قوانین دربندکننده جمهوری اسلامی

تگها |۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

عزیزم!
چه اهمیتی دارد قوانین از ما چه می‌خواهد؟
مرا در آغوش بگیر تا در شور و لذت جوانی‌مان غرق شویم!