کار فرهنگی به سبک جمهوری اسلامی! سریال ستایش و حجاب اجباری

تگها ، |۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه


دو عکس از بازیگر سریال محبوب ستایش

بحث بر سر این نیست که کدام نوع پوشش بهتر است و کدام بدتر٬ مساله و در واقع مضحکه این است که جمهوری اسلامی که دم از کار فرهنگی برای جا انداختن حجاب اجباری می‌زند و قصد تبلیغ آن از طریق برنامه‌ها و سریال‌های صدا و سیما دارد٬ کار فرهنگی‌ را با وادار کردن زنان به پوشیدن حجابی شروع می‌کند که به آن حجاب اعتقادی ندارند!

و این نوع کار فرهنگی‌(!) که با زور شروع شود٬ منطقا به زور و گشت ارشاد نیز ختم میشود!

به صفحه فیسبوک تجربه‌ها و راهکارهای مبارزه با گشت ارشاد بپیوندید!
در صورتی که خاطره‌ای از برخورد با گشت ارشاد دارید و فکر میکنید انتشار آن در سطح وسیع می‌تواند مفید باشد٬ خاطره خود را به ما ایمیل کنید
ایمیل ما