خاطره‌ای از پلیس امنیت گیشا و معضل جدید جمهوری اسلامی: بی‌حجابان!

تگها ، ، |۱۳۹۰ مرداد ۲۴, دوشنبه
عکس تزیینی است

دوستی که برای پیگیری کارش چندین بار در دو ماه اخیر به پلیس امنیت گیشا (پشت کلانتری ۱۳۷ گیشا-شهرآرا) رفته بود٬ میگفت در کنار دختر و پسرهایی که به بهانه بدحجابی گذرشان به گشت ارشاد و پلیس امنیت می‌افتد٬ روزها جلوی پلیس امنیت گیشا افراد زیادی برای ترخیص ماشینهای توقیفی‌شان می‌آیند. در کنار در ورودی هم برگه‌های زیادی نصب شده که مشخصات ماشینهای توقیفی در آنها درج شده. نکته جالب اینکه اوائل در کنار مشخصات ماشین٬ «جرم» نیز درج شده است.
بعد از مدتی به علت اعتراض صاحبان ماشین یا هر علت دیگر مسوولان گشت ارشاد از درج علنی این اتهامات یا جرمها صرف‌نظر میکنند و این روزها بخش مربوط به جرم لاک‌گرفته و سفید دیده میشود اما دوستم میگفت هنوز جرمهای مندرج در یک برگ مشخص بود: از جمله «بدحجابی»٬ «حمل سگ!»«آلودگی صوتی»٬ «مزاحمت (یا چیزی شبیه این) و ...
اما از همه جالبتر این جرم بود: کشف حجاب!
ظاهرا سی سال بعد از اجباری کردن حجاب موسوم به اسلامی و خلق جرم جدید «بدحجابی»٬ این روزها جمهوری اسلامی محبور است جرم دیگری را به نام «کشف حجاب» به رسمیت بشناسد!
ورود «بی‌حجابان» را به صحنه اجتماعی و سیاسی کشورمان گرامی می‌داریم!