تراکت برای تجمع سه‌شنبه ۱۷ اسفند روز جهانی زن

تگها ، ، |۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

در اعتراض به سرکوب و خفقان و زندان
در اعتراض به فقر و گرانی و بیکاری
و
در اعتراض به تبعیض علیه زنان
و برای برابری زن و مرد

سه‌شنبه ۱۷ اسفند
مصادف با ۸ مارس -روز جهانی زن
ساعت ۵ عصر٬ از امام حسین تا آزادی
ما همراهان جنبش سبز
به خیابانها خواهیم آمد