مبارک باد!

تگها ، |۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

امروز کودتاچیان تمام توان سرکوب خود را تجهیز کرده بودند٬ به این خیال خام که مانع به هم پیوستن مردم شوند!
اما اراده مردمی متحد و شجاع جو سرکوب را در هم شکست!

این پیروزی بزرگ را به تمام آزادی‌خواهان تبریک می‌گوییم!

گروه ۲۳ خرداد