به یاد زندانیان سبز؛ دست هایی در بند سیاهی است

تگها |۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

دوشنبه ١١ مرداد ماه هر کجای دنیا که هستیم از شش صبح تا ده شب با اعتصاب غذای خشک در همراهی با عزیزان دربندمان همراهی خواهیم کرد. این حرکت همینطور اعتراضی است به حکم اعدام جعفر کاظمی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اخیر در ایران. (منبع)