چگونه سکولارها نردبان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی می شوند

تگها |۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

«آنان که در ۲۵ خرداد سال گذشته با حضور اعتراضی میلیونی خود در خیابان های انقلاب و آزادی تهران پایه گذار جنبش حق طلبانه سبز گردیدند به نشانه همبستگی با شما امروز شنبه ۱۶ مرداد را روزه گرفته اند و دعای افطارشان را نابودی ظلم و پیروزی حق قرار داده اند.»
پنج شنبه گذشته در مطلبی تحت عنوان «اعتصاب غذا آری! روزه سیاسی خیر!»، در واکنش به دعوت جبهه مشارکت از مردم برای روزه سیاسی شنبه ۱۶ مرداد در حمایت و همبستگی با زندانیان، ضمن حمایت از هر اقدام جمعی در همبستگی با زندانیان، به تعیین «روزه سیاسی» برای چنین کنشی اعتراض کردیم.
 به باور ما، تعیین «روزه سیاسی» که مورد قبول بخش بزرگی از جنبش سبز نیست، نه با « اعتصاب غذای» زندانیان شجاعمان سازگار است و نه با  تکثر ذاتی و درونی جنبش سبز. در واقع، مصادره «اعتصاب غذای» زندانیان از سوی اصلاح طلبان و تحت عنوان «روزه سیاسی» بیشتر زمینه ساز تفرقه در جنبش است تا ایجاد همبستگی برای حمایت از زندانیان. اعتراض و انتقاد ما در عین اینکه مورد استقبال قرار گرفت، از سوی برخی تفرقه افکنی دانسته شد و عده ای نیز طرح چنین اعتراضی را در شرایط سخت فعلی زندانیان، بی موقع و نابه جا دانستند.
اما تنها ۴۸ ساعت کافی بود تا ثابت شود دغدغه های ما بیجا و بی‌موقع نبوده. شنبه ۱۶ مرداد، جبهه مشارکت در پیامی به زندانیان اعتصابی، بسیار راحت، صدها هزار معترض ۲۵ خرداد را افرادی دانسته که در حمایت از بیانیه پنجشنبه این جبهه «روزه» گرفته اند و هنگام افطار دعا کرده اند.
باید توجه کرد اینجا مساله مهم دیندار بودن یا نبودن سبزها نیست، بلکه این است که به راحتی اعتراض و همبستگی طبیعی سبزها با زندانیان به نفع اعتقادات بخشی و تنها بخشی از جنبش سبز مصادره می‌شود. در حالی که جبهه مشارکت میتوانست انتخاب روزه سیاسی یا اعتصاب غذا را به عهده خود معترضین بگذارد، با تعیین روزه سیاسی مورد نظر خود و از آن بدتر با پیام دیروزش نشان داد که برای تکثر درونی جنبش سبز و همبستگی ای حاصل از احترام به این تکثر احترامی قائل نیست.
در یکسال گذشته بسیاری از ما انتقادات مشابه دیگری داشتیم، اما به خاطر جو حاکم و احتراز از متهم شدن به تفرقه اندازی سکوت اختیار کردیم. اما این سکوت تا کجا باید ادامه یابد؟ می‌گوییم نه غزه، نه لبنان، می‌گویند هم غزه، هم لبنان. می‌گوییم اعتصاب غذا، می‌گویند روزه سیاسی. می‌گوییم دین از سیاست جدا، می‌گویند اسلام رحمانی و خرد جمعی توحیدی. می‌گوییم مرگ بر دیکتاتور، می‌گویند دوران طلایی خمینی. می‌گوییم جمهوری ایرانی، می‌گویند بازگشت بی کم و کاست به قانون اساسی. هرچه می‌گوییم و هر حرکتی می‌کنیم، توسط گروهی مصادره می‌شود و اگر اعتراض کنیم متهم به تفرقه اندازی می‌شویم!
به راستی تفرقه انداز واقعی کیست؟ آنهایی که به مصادره گفتار و کردارشان در جهت خواسته های بخشی از جنبش معترضند، یا آنهایی که حرفها و خواسته های دیگران را در جهت اهداف سیاسی خود تغییر داده و میدهند؟ نیروهای دموکرات و سکولار جنبش تا به کی باید چنین روندی را تحمل کنند؟  تا به کی باید در زمین نیروهای اصلاح طلب حکومت و درجهت اهداف آنها به بازی گرفته شوند؟
سخن پایانی : آیا دیگر زمان آن نرسیده که نیروهای سکولار و دموکرات به جای دنباله روی و دم فروبستن به تحریفها و مصادره کردنهای پیاپی، در نظر و از آن مهمتر در عمل، مستقل شده و حول خواسته های مشخص دموکراتیک، خود را سازمان دهند؟ آیا تجارب ارزنده چند ساله گذشته سندیکاهای کارگری، کمپین یک میلیون امضاء، گروههای حقوق بشری و دیگر نهادهای جامعه مدنی و همچنین مبارزه روزمره مردم و زنان برای آزادی پوشش و دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی نمیتواند چراغ راه آینده مان باشد؟ آیا شرایط ما از هفده زندانی عزیز و شجاعی که در سختترین شرایط زندان دست به «اعتصاب غذا» و «مبارزه مدنی» زده اند، دشوارتر است [۱]؟


[۱] در ۲۲خرداد و چشم انداز جنبش سبز: ضرورت ارتقای هماهنگی و تشکیل گروههای کوچک سعی کرده ایم راهکارهای خود را در راستای سازمنادهی بهتر و ارتقای هماهنگی جنبش سبز ارائه دهیم.

5 Comments


 1. ناشناس

  دوست سکولار من، مثل اینکه معنی حزب را نمی دانید، اگر می دانستید نیازی نبود این چنین بالا و بلند بنویسید.

  ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۸:۱۲

 2. ناشناس

  دوست عزیز آخه چرا به معنای روزه سیاسی دقت نمی کنی؟ روزه سیاسی رو که واسه ثواب نمی گیرن. روزه سیاسی اسم دیگش اعتصاب غذا هست. تو را به خدا رواست که تا دیروز پدرانمون مذهبی افراطی بودن امروز خودمون شدیم سکولار افراطی؟ اگر هم قصد خیری داشتی حق بود یکی دو روز بعد از روزه سیاسی اعتراض میکردی. بعضی وقتا هدف رو به کل گم می کنیم و مثل بچه ها نق می زنیم.

  ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۸:۵۶

 3. ناشناس

  دوست عزیز آخه چرا به معنای روزه سیاسی دقت نمی کنی؟ روزه سیاسی رو که واسه ثواب نمی گیرن.
  ------------------
  شما مثل اینکه اون بخش بالای مطلب که به نقل از مشارکت بود رو نخوندید:
  «آنان که در ۲۵ خرداد سال گذشته با حضور اعتراضی میلیونی خود در خیابان های انقلاب و آزادی تهران پایه گذار جنبش حق طلبانه سبز گردیدند به نشانه همبستگی با شما امروز شنبه ۱۶ مرداد را روزه گرفته اند و دعای افطارشان را نابودی ظلم و پیروزی حق قرار داده اند.»

  ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۹:۰۲

 4. ناشناس

  در جواب ناشناس که گفته:

  «دوست عزیز آخه چرا به معنای روزه سیاسی دقت نمی کنی؟ روزه سیاسی رو که واسه ثواب نمی گیرن»
  -----------------

  این عبارات نامفهوم روزه سیاسی و توحید عقلانی ادامه همون فرهنگ ریا و دروغگویی کودتاچی ها ست اما این دفعه از زبان اصلاح طلب ها.

  روزه سیاسی جمع نقیضین است و این فقط از فرهنگ جمهوری اسلامی دروغ بر میاد. توحید عقلانی میرحسین هم عبارتی فریبنده برای سرکار گذاشتن مردمه. دین یا توحید هیچ نسبتی با عقل نداره و سر و ته همه این عبارات نامفهوم از دروغگویی و ریاکاری مذهبی های سیاسی میاد.

  ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۹:۱۳

 5. ناشناس

  http://haraaz.net/story.php?title=%DB%B2%DB%B3%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

  ۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۱:۲۳