زندانیانی که یک روز مرخصی هم برای آنها ممنوع است

تگها |۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه
بالا (از راست به چپ): شبنم مددزاده،‌ حسین رونقی،‌ کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی،‌ بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی
پایین (از راست به چپ): فرزاد مددزاده،‌ ضیا نبوی، مجید توکلی، عیسی سحرخیز، عدالله مومنی، مهدی محمودیان