درد رژیم٬ امنیت زنان است یا تحقیر و سرکوبشان؟

تگها ، ، ، |۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

یکی نیست بگه زمان کارناوالهای انتخاباتی٬ دخترها و جوونای طرفدار موسوی و احمدی‌نژاد با پوششهای مختلف و دلخواهشون می‌اومدند چی شد؟ آمار تجاوز رفت بالا؟ شبها ناامنتر شد؟ مردها بدتر شدند؟ یا نه٬ اتفاقا همه خوشحالتر بودند و مردم تا نصفه شب هم راحت تو خیابون بودند؟
شیادان! درد شما امنیت زنان است یا تحقیر و سرکوبشان؟