تجمع مشكوك اعلام شده 11 ارديبهشت برای روز كارگر

تگها ، |۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

در هفته گذشته تجمعي براي روز كارگر از سوي «جمعي از حاميان سبز در خانه گارگر» در جرس منتشر شد و بعد از آن از سوي گروهي كه منتظر چنين فرصتي بودند و يا احتمالن همان حاميان سبز در خانه كارگر مي باشند به شدت در بالاترين تبليغ شد.
به همه هشدار مي دهيم كه اين تجمع داراي خصوصيات بسيار مشكوكي است و قبل از هر گونه اقدامي براي شركت در آن به موارد زير دقت كنيد.

1- چرا هيچ كدام از رهبران جنبش مردم را براي شركت در آن دعوت نكرده اند؟ با اينكه موسوي صراحتن در مورد روز كارگر صحبت كرد.
2- چرا هيچ كدام از تشكل هاي رسمي كارگري كه مورد قبول خود كارگرها هستند اين تجمع را تاييد نكرده اند و يا از آن حمايت نكرده اند؟
3- چرا دعوت كنندگان به اين تجمع افراد نامشخصي هستند؟ چرا در روزهای اوج جنبش که پیوستن کارگران می توانست قدرت جنبش را دو چندان کند، از این حاميان سبز خبری نبود؟
4- آيا مگر خود شما نمي توانيد به جرس نامه بنويسيد و بگوييد «عده اي از حاميان سبز حامي .....» و يك برنامه قلابي را تبليغ كنيد؟
5- آيا تنها دليل شما براي شركت در اين راهپيمايي مشكوك همان اعلاميه منتشر شده در جرس است؟
6- و در نهايت توجه شما را به برنامه ريزي مدبرانه نهفته در اعلاميه جلب مي كنيم. آورده اند «در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد». آيا اين نشانه تدبير برنامه ريزان راهپيمايي است كه درصورت درگيري به سوي حساس ترين وزارت خانه سركوبگران حركت كنند و يا نشانه مقاصد نامعلوم است؟ آيا اين به جز يك دام بزرگ است؟
هوشيار باشيد.