باز هم همدلی مردم و فراری دادن گشت ارشاد: این بار خیابان خواجه عبدالله!

تگها |۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

در عرض حدود دو ماه اخیر این شش یا هفتمین موردی است که بالشخصه از آن مطلع شده‌ام! بیش باد!

 «حوالی خواجه عبدالله ولوله ای بر پا بود. دو ماشین گشت ارشاد دختری را گرفته بودند و ماموران زن با همراهی ماموران مرد سعی داشتند وی را به زور وارد ون نیروی انتظامی کنند. دخترک با تمام وجود مانع از این کار می شد. این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه پس از مدتی کوتاه، مردمی که جمع شده بودند شروع به “هوو” نمودن ماموران انتظامی کردند. آخر آنچنان رفتار ماموران، آنهم با آن دخترک نحیف، تند و وحشیانه بود که مردم هم صدایشان در آمده بود. متاسفانه از این دست روایت را بسیار شنیدیم و دیدم، اما نکته تاسف برانگیز این ماجرا لحظه ای بود که مامور نیروی انتظامی از پشت بلندگوی ماشین، در پاسخ به “هوو” نمودن اعتراضی مردم؛ لفظ بسیار رکیکی را خطاب به مردم گفت.
 این کلمه آنچنان رکیک زشت و حیوانی بود که مردم بی درنگ به سمت دو خودرو حمله ور شدند. شیشه های دو ماشین را شکستند و مامورانی که جان خود را در خطر می دیدند، سوار بر آن دو خودرو، مکان را به سرعت ترک کردند.
 در آن طرف ماجرا مردم خرسند و خوشحال از نجات دادن دخترک، و خشمگین از برخورد وحشیانه ماموران با آن زن و نیز فحاشی ماموری که وظیفه اش امنیت روانی و اخلاقی جامعه بود.»

 به نقل از سحام‌نیوز
http://sahamnews.net/1391/​04/217581/

 پ.ن. یکی از دوستان می‌فرمایند شاهد چنین اتقاقی بوده‌ ولی نه مامور فحش رکیکی داده و نه مردم شیشه شکستند. ولی هو کردن و نجات دادن دختر و فرار کردن گشت ارشاد اتفاق افتاده. نمی‌توان گفت که ایا دو اتفاق در دو روز و ساعت مختلف افتاده یا اینکه روایت سحام‌نیوز با اغراق همراه است. در هر حال اصل قضیه جمع شدن مردم و هو کردن گشت ارشاد و نجات دادن آن دختر است٬ یعنی حمایت مردم از حق انتخاب پوشش و مقابله با گشت ارشاد!
 عکس مربوط به عاشورای ۸۸ است

به نقل از صفحه فیسبوک من از گشت ارشاد متنفرم

1 دیدگاهباز هم همدلی مردم و فراری دادن گشت ارشاد: این بار خیابان خواجه عبدالله!


  1. ناشناس

    کثیفترین کار این عالم عضویت در نیرویانتظامی جمهوری اسلامیست

    ۱۲ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۵۲