عاشورای ۸۸: روزی که از تاریخ مبارزه مردمی پاک نخواهد شد!

تگها |۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

پوستری در بزرگداشت مبارزه دلیرانه مردم و به یاد شهدای عزیز عاشورای
۱۳۸۸