به یاد هاله سحابی و تقدیم به رهبر جانیان- شعار مرگ بر خامنه‌ای ۲۵ بهمن

تگها ، ، |۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه