فعالین پرشورتر جنبش را در ۲۲ خرداد تنها نگذاریم!

تگها ، |۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

تحلیل شرایط فعلی

۱- ده روز پبش در نوشته ای تحت عنوان پرسشهایی از موسوی و کروبی درباره تجمع ۲۲ خرداد با تحلیل شرایط موجود خواستار آن شدیم که آقایان موسوی و کروبی نظر خود را برای وضعیتی که مجوز راهپیمایی ۲۲ خرداد صادر نشود، به صورت شفاف و قطعی بیان کنند. بی‌شک خسارت جانی و روانی دودستگی در شرکت در راهپیمایی به مراتب بیشتر از خسارت روانی لغو تجمع ۲۲ خرداد است، خسارتی که با ارائه راهکارهای اعتراضی دیگر و در بلندمدت کاملاً قابل جبران است.

۲۲ خرداد تنها نخواهیم ماند!

امروز ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در حالی که تنها دو روز به زمان پیشنهادی راهپیمایی مانده، کروبی و موسوی در بیانیه‌ای عدم برگزاری تجمع ۲۲ خرداد را اعلام کردند. اما از آنجا که این اعلام موضع بسیار دیرهنگام صورت پذیرفته است و مهمتر از آن، هیچ راهکار اعتراضی مشخصی نیز به عنوان جایگزین معرفی نشده، جنبش سبز در آستانه سالروز ۲۲ خرداد، دچار آشفتگی و ابهامی شده است که در صورت عدم تصمیم گیری قاطعانه و هماهنگ می‌تواند موجب صدمات بسیاری به جنبش سبز بشود.

۲- با توجه به تبلیغات یکی دو ماه اخیر و به خصوص با توجه به شور و حال خاص معترضین فعالتر و پرانگیزه تر سبز، پیش بینی این مسئله دشوار نیست که در هر حال روز شنبه شاهد حضور بخشی از جنبش سبز در محل تجمع خواهیم بود. با این حال، اعلام موضع امروز موسوی و کروبی، بسیاری از معترضان جنبش سبز را برای حضور در تجمع ۲۲ خرداد دچار تردیدهای جدی کرده است.

۳- با این اوصاف، ادامه وضعیت ابهام‌آمیز فعلی می‌تواند موجب دودستگی در جنبش سبز شود که بی‌شک برای آن تبعات بدی در پی خواهد داشت. از این رو، به باور ما، تلاش برای ممانعت از بروز ناهماهنگی باید اولویت اصلی همه فعالین سبز باشد.

پیشنهادات ما

۴- با توجه به موارد بالا و برای جلوگیری از بروز دودستگی در جنبش سبز و جلوگیری از سرکوب شدید اعتراضات پراکنده و کم رمق سبزها و دستگیریهای وسیع ناشی از آن، ما در گروه 23 خرداد همه یاران سبزمان را به حضور در زمان و مکانهای تعیین شده دعوت می‌کنیم.

نباید فراموش کرد که هرچند کودتاچیان تجمع را ممنوع کرده اند، حضور عادی افراد از نظر حکومت کودتا نیز منع نشده و حکومت نظامی برقرار نیست. از این رو، معترضین سبز می‌توانند چه پیاده و چه سواره- و با توجیهی مناسب برای حضورشان در آن محل در صورت بازجویی خیابانی احتمالی- در مسیر میدان امام حسین-آزادی (به خصوص قسمتهای مرکزی تر این مسیر) حضور داشته باشند.

۵- اما از آنجا که با توجه به شرایط پیش بینی نشده فعلی، نمیتوان برآورد درست و دقیقی از میزان و نحوه حضور سبزها در تجمع داشت، به باور ما، بهترین راهکار ممکن این است که معترضین حضوری محتاطانه و هوشیارانه داشته باشند، بدین معنی که در عین حضور در محلهای تعیین شده، تصمیم به ابراز یا عدم ابراز اعتراضشان را خود، با توجه به شرایط لحظه ای خود و کمیت و کیفیت حضور دیگر سبزها اتخاذ کنند. بدین ترتیب معترضین سبز، گوش به زنگ فرصتی مناسب برای نشان دادن اعتراضشان خواهند بود، اما اگر چنین فرصتی نیز ایجاد نشد، کمترین فایده این حضور، متفاوت بودن وضعیت منطقه و حضور پررنگ نیروهای نظامی و از همه مهمتر تجدید دیدار پنهانی است که معترضین سبز بعد از مدتها با یکدیگر خواهند داشت. نباید اجازه داد کودتاچیان، وضعیت عادی و معمول مسیر امام حسین-آزادی را نشانه ای از پیروزی خود بنمایند.

۶- بدین ترتیب جنبش سبز خواهد توانست هماهنگی و همبستگی درونی خود را به دو شکل به نمایش بگذارد. از سویی افرادی که نسبت به شرکت در تجمع و خطر اعتراض در چنین شرایطی بیمناکند، با حضور ساده خود در محل تجمع میتوانند نشان دهند که فعالین پرشورتر را تنها نخواهند گذاشت. از سوی دیگر، فعالین پرشور نیز با درک شرایط ویژه این تجمع و بی گدار به آب نزدن و پرهیز از اقدامات ماجراجویانه و تکروانه میتوانند درک و تفاهم مشترکشان را با دیگر سبزها نشان دهند.

۷- هرچند غیرعادی بودن وضعیت مسیر تجمع میتواند نشانی از همبستگی و در واقع موفقیت درونی و پنهان جنبش باشد، اما ما سبزها را دعوت میکنیم که با استفاده از سه راهکاری که در نوشته پیشین مان با عنوان سه راهکار اجرایی برای تجمعی موفق در ۲۲ خرداد، توضیح دادیم، یعنی با استفاده از خیابانهای مجاور مسیر اصلی تجمع، تحرک و سیالیت مداوم برای یافتن مسیرهای امن‌تر و نهایتا حضور به موقع و هماهنگی زمانی، امکان شکلگیری هسته اولیه تجمع و نتیجتاً ابراز اعتراض جمعی جنبش سبز را بالاتر ببرند.

به امید ۲۲ خردادی مطلوب

زنده باد آزادی و برابری